جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

راهبرد امنیتی روسیه: حضور دایمی در سه دریا

تاکتیک مسکو برای حضور در ایران نه صرفا رفع تهدید از دولت سوریه بلکه رفع تهدید از ایران است. به بیان دیگر راز نهفته در این اظهار نظر این است که حتی اگر بحران سوریه به بهترین وجه که خواست تهران و مسکوست حل شود، حضور روسیه در ایران به بهانه رفع تهدید امریکا و اسرائیل باز یک موهبت از مسکو در حق ایران خواهد بود. با چنین ارزیابی آیا راهبرد روسیه برای مقابله با امریکا ( که ناوگان پنجم دریایی خود را در بحرین مستقر ساخته) چیزی جز محکم کردن جایی پایی در خلیج فارس است؟
Image result for ‫ایران و روسیه‬‎ 


راهبرد امنیتی روسیه: حضور دایمی در سه دریا

تاکتیک مسکو برای حضور در ایران نه صرفا رفع تهدید از دولت سوریه بلکه رفع تهدید از ایران است. به بیان دیگر راز نهفته در این اظهار نظر این است که حتی اگر بحران سوریه به بهترین وجه که خواست تهران و مسکوست حل شود، حضور روسیه در ایران به بهانه رفع تهدید امریکا و اسرائیل باز یک موهبت از مسکو در حق ایران خواهد بود. با چنین ارزیابی آیا راهبرد روسیه برای مقابله با امریکا ( که ناوگان پنجم دریایی خود را در بحرین مستقر ساخته) چیزی جز محکم کردن جایی پایی در خلیج فارس است؟
Image result for ‫ایران و روسیه‬‎ 


تاکتیک مسکو برای حضور در ایران نه صرفا رفع تهدید از دولت سوریه بلکه رفع تهدید از ایران است. به بیان دیگر راز نهفته در این اظهار نظر این است که حتی اگر بحران سوریه به بهترین وجه که خواست تهران و مسکوست حل شود، حضور روسیه در ایران به بهانه رفع تهدید امریکا و اسرائیل باز یک موهبت از مسکو در حق ایران خواهد بود. با چنین ارزیابی آیا راهبرد روسیه برای مقابله با امریکا ( که ناوگان پنجم دریایی خود را در بحرین مستقر ساخته) چیزی جز محکم کردن جایی پایی در خلیج فارس است؟
Image result for ‫ایران و روسیه‬‎ 


راهبرد امنیتی روسیه: حضور دائمی در سه دریا

تاکتیک مسکو برای حضور در ایران نه صرفا رفع تهدید از دولت سوریه بلکه رفع تهدید از ایران است. به بیان دیگر راز نهفته در این اظهار نظر این است که حتی اگر بحران سوریه به بهترین وجه که خواست تهران و مسکوست حل شود، حضور روسیه در ایران به بهانه رفع تهدید امریکا و اسرائیل باز یک موهبت از مسکو در حق ایران خواهد بود. با چنین ارزیابی آیا راهبرد روسیه برای مقابله با امریکا ( که ناوگان پنجم دریایی خود را در بحرین مستقر ساخته) چیزی جز محکم کردن جایی پایی در خلیج فارس است؟
Image result for ‫ایران و روسیه‬‎Image result for ‫ایران و روسیه‬‎Image result for ‫ایران و روسیه‬‎ 


ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۶, شنبه

رهبران سبز در حصار؛ حاکمیت مستبد در فشار

مدعای این یادداشت این است که اگرچه رهبران سبز در حصارند، اما، حاکمیت مستبد در فشار است. این فشار را در موارد زیر می توان به خوبی دریافت:
-        زیر پا گذاشتن قوانین مدنی ایران با امتناع  حاکمیت از محاکمه رهبران سبز
-        تمنای توبه کردن آنان
درخواست خودداری آنان از فعالیت سیاسی
hasr.negaam


ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۳, چهارشنبه

نگاه به شرق در عین بی معرفتی روس ها، معمای حضور روسیه در ایران

جان سخن چیزی بیش از آن نیست که ولایتی در حالی نگاه جمهوری اسلامی به روسیه را راهبردی می داند که وزیر دفاع ایران به درستی روسیه را "شریکی بی معرفت" توصیف کرده است. پیشتر نیز مسکو این بی معرفتی خود را در ممانعت از دادن سامانه اس- 300، تعلل در تکمیل نیروگاه بوشهر، وضع تحریم های فلج کننده بر ایران و امثال آن نشان داده بود. روسیه چیزی برای پنهان کردن از افکار عمومی ایرانیان نداشت و ندارد. آنان که افکار عمومی ایرانیان را نامحرم قلمداد می کنند، مقامات جمهوری اسلامی هستند.
Image result for russia base in iran


ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۱, دوشنبه

افق: استفاده روسیه از پایگاه ایران

میهمان برنامه افق در صدای امریکا بودم به همراه دکتر محسن میلانی. موضوع استفاده روسیه از پایگاه هوایی ایران. آبا این اقدام نافی استقلال کشور است؟ ایا این اقدام ایران را وارد جنگ نمی کند؟