جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

محکومیت فرزند کروبی؛ نانجیب کیست؟

حال که فرزند آیت الله منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش به 21 سال و فرزند کروبی به صرف انتشار نامه پدرش به شش ماه حبس محکوم شده اند، این پرسش کاملا بجاست که "براستی نانجیب کیست؟" 


محکومیت فرزند کروبی؛ نانجیب کیست؟

  
دار العدل علی خامنه ای عجب ستمکده ای است که گویا اصرار دارد هر روز بر بار این ستم از یک سو و رسوایی از سوی دیگر افزوده شود. هنوز جنجال محکومیت احمد منتظری به 21 سال زندان برای انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری (که جنایتکاران 67 را مواخذه کرده بود)، فرونخفته بود که خبر شوکه کننده دیگری از دار العدل! علی خامنه ای به گوش رسید: محکومیت محمدحسین کروبی به شش ماه حبس به جرم! انتشار نامه تاریخی پدرش مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی که در آن گفته بود: از "حاکمیت مستبد" بخواهید دادگاهم را برگزار کند تا بگویم نجیب و نانجیب کیست؟
محکومیت فرزند مهدی کروبی به جرم انتشار یک نامه نشان از عمق درماندگی حاکمیت مستنبدی دارد که نام از او نبرده ، همه می دانند که مقصود کیست. همان کسی که فرزندان پاک نهاد این مملکت را در بلندگوی گوشخراش حکومتش "نانجیب" خواند ولی تنها یک نامه کروبی خطاب به روحانی (نه شخص حاکم مستبد) آبرو از او برد.
مهدی کروبی مردانه نوشت:" چه رقت‌انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر می‌کنند عزت و ذلت بندگان خدا در اختیار آنان است... از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام.. را تشکیل دهد... این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند."
او شجاعانه نوشت که: "حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم."
چنین غرشی از شیری در زنجیر آن هم پس از 5 سال حصر طاقت فرسا که آثارش را در تحلیل رفتن سلامت مهدی کروبی می توان یافت، نشان آن است که اگرچه حاکمیت مستبد پیکر کروبی را در حبس برده ولی منطق او را نتوانسته به زنجیر بکشد.
نامه کروبی پس از آن منتشر شده بود که حاکمیت مستبد در سخنرانی های خود پرده از عجز خود در برابر منطق ستبر رهبران سبز برداشته بود. او پرسیده بود چرا رهبران سبز توبه نمی کنند؟
کروبی با انتشار نامه اش نه تنها فهماند که توبه نمی کند؛ که هیچ؛ به همه فهماند که حاکم مستبد باید توبه به پیشگاه ملت ایران بیآورد.
روشن بود که کروبی باید برای همین موضعش نیز خسارت پرداخت کند.اما، این بار مجرمیت را معطوف به فرزندش دانستند تا ارتباط کروبی با خارج از حصر را قطع کنند.
در دار العدل علی خامنه ای جنایتکاری همچون سعید مرتضوی باید آسوده و آرام از مجازات تبرئه شوند،اما، فرزند کروبی به جرم اینکه صرفاً حامل نامه پدر به بیرون از حصر بوده باید به شش ماه حبس محکوم شود. تو گویی در دارالعدل علی خامنه ای پستچی را به جرم حمل نامه ای مجرمانه (اگر مجرمانه باشد که نیست) نیز باید مجازات داد. این است نماد کامل رأفت اسلامی.
دارالعدل علی خامنه ای در حالی چنین احکام غلاظ و شداد علیه فرزندان پاک نهاد این کشور صدار می کند که می داند "المک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم". از همینجا می توان دانست که او حتی به سخن نغز پیامبر اسلام نیز ایمان ندارد که گفته بود حکومت با کفر می ماند ولی با ظلم رفتنی است.
در دارالعدل علی خامنه ای خاتمی ممنوع السفر و ممنوع التصویر است ولی محمود احمدی نژاد (هم او که پنجه در صورت خامنه ای کشید) آزاد است. در چنین ستمکده ای روشن است که باید انتظار داشت حتی دقیقه ای حق دفاع به رهبران سبز ندهند، آنان را ناجیب و فتنه گر بخوانند ولی در عین حال مدعی پاکیزه ترین نظام سیاسی جهان را نیز داشته باشند.
مهدی کروبی فردی نیست که از هزینه دادن بابت عقیده اش ترسی به دل داشته باشد. او این هزینه را با فرسایش سلامتش و با فشار بر خانواده اش به جان و دل خریده است ولی لحظه ای اجازه نداده کسی در اراده پولادین اش از تصمیمی که در رسوا کردن خائنان و جانیان گرفته، تردید داشته باشد.
خانواده کروبی نیز همچون خانواده آیت الله منتظری کسانی نیستند که در هزینه دادن در راه راست پدرشان تردید داشته باشند. محکومیت احمد منتظری تف سر بالایی بود که به رخسار سیاه ستمکران فرود آمد و مایه سرافرازی خاندان منتظری شد. حبس فرزند کروبی نیز جز بر عزتمند شدن این خاندان در نزد مردم ایران نتیجه ای دیگر نمی دهد.
به حکم مثل معروف "زمستان خواهد گذست و سیاهی به ذغال باقی خواهد ماند". نلسون ماندلا و آنسان سوچی نیز در حبس غیرقانونی دراز مدت افتاده بودند. اما، آیا کسی بدرقه بی مانند نلسون ماندلا را فراموش می کند.  در مراسم گرامیداشت ماندلا متجاوز از 90 کشور جهان (بیشترشان در حد سران) شرکت کردند. اما، آیا کسی از یاد می برد که در اجلاس سران عدم تعهد در تهران حتی محمود عباس (رییس دولت خودگردان فلسطین) نیز حاضر نشد در فاصله چند متری از خامنه ای با او یک سلام و علیک ساده بکند. بنگرید عزت ماندلا را در جهان و تنهایی خامنه ای را حتی در درون خانه.
خامنه ای می تواند بر حبس و حصر و خفقان بیافزاید ولی نمی تواند برای خود عزت خریداری کند هرچند که دستگاه تبلیغات گوشخراشش او را "ولی امر مسلمین جهان" و "آیت الله العظمی امام خامنه ای" توصیف کنند.
جهانیان به این القاب من در آوردی گوش نخواهند داد. همچنان که به چنین القابی که قذافی به خود می بست گوش نداند. حکومت قدافی در چشم بهم زدن ذوب شد. اینک از گور او نیز خبری در کار نیست.
مهدی کروبی خیرخواه مملکتش است و می داند "جهان سوم جایی است که اگر بخواهی کشور آباد شود، خانه ات خراب خواهد شد". او این گزینه را با جان و دل خریداری کرده و با استقامت در این راه ایستاده است حتی اگر فرزندانش به بیشتر از شش ماه جبس گرفتار آیند.
حال که فرزند آیت الله منتظری به جرم انتشار فایل صوتی پدرش به 21 سال و فرزند کروبی به صرف انتشار نامه پدرش به شش ماه حبس محکوم شده اند، این پرسش کاملا بجاست که "براستی نانجیب کیست؟" 
https://negaam.news/1395/12/25/297216/

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر